Avgifter

Nedan finns Swedish International Schools avgifter

Läsår 23/24/25

Välj mellan nedan betalningsplan:

Skola Förskoleklass – årskurs 6

 • Helår 8600 Euro

 • Terminsvis 4600 Euro (inklusive lunch och två mellanmål)

Helår – (HT24 & VT25) Betalas före skolstart senast 10 juli 2024

 • Hösttermin 2024 Betalas senast 10 juli 2024
 • Vårtermin 2025 Betalas senast 31 oktober 2024

Inskrivningsavgift per elev (engångs betalning) 1000 Euro

Familjerabatt ges med 20% på tredje barnets avgift (lägsta avgiften).
Familjerabatt ges med 50% på fjärde barnets avgift (lägsta avgiften).

Förskola kl 9-15

 • 4000 Euro per termin (inklusive lunch och två mellanmål)

 • 1500 Euro per månad (korttid i mån av plats)

Sofia Distans/ Hermods

 • 2850 Euro per termin

Inskrivningsavgift per elev (engångsbetalning) 1000 Euro

Helår – (HT24 & VT25) Betalas före skolstart senast 10 juli 2024

 • Hösttermin 2024 Betalas senast 10 juli 2024
 • Vårtermin 2025 Betalas senast 31 oktober 2024

Korttidsskola – VECKA

 • 300 Euro per vecka

Korttidsskola – MÅNAD

 • 1500 Euro per månad (inklusive lunch och två mellanmål)

Inskrivningsavgift per elev (engångsbetalning) 200 Euro

Fritids

750 euro per termin  (inkl mellanmål)

Från HT -25 hoppas vi kunna erbjuda reducerade skolavgifter för elever som är statsbidragsberättigade.

Skolskjuts samt privat hämtning/lämning

(Buss från Estepona, Marbella, Nueva Andalucia, San Pedro efter önskemål)

Pris på förfrågan

Företag

Där avgiften betalas av ett företag

Skola

 • 5300 Euro per termin

 • 9 800 Euro per år

Förskola kl 9-15

 • 5300 Euro per termin

 • 1700 Euro per månad

Fritids

 • 1050 Euro per termin

Gå längst upp på sidan