Personal

Sita

Sita är behörig lärare i förskola och grundskola både i Sverige och Spanien och 30 års erfarenhet inom läraryrket.
Hon besitter en master i språkvetenskap och kommer från Cadiz och har 16 års erfarenhet från Skandinaviska skolan i Madrid.
Sita ansvarar också för den spanska undervisningen som krävs för skolan.

”Barn och språk har alltid varit en självklarhet för mig. Med dagens globalisering är det bara en tidsfråga innan flera skolor väljer att uppmuntra flerspråkighet.
Jag är själv flerspråkig, och växte upp med polska, engelska och spanska som hemspråk. Det har gett mig intressanta synpunkter över hur viktigt det är att respektera och värdesätta det språk och den kultur man kommer ifrån. Andalucia är hemma för mig.”

Sita är klasslärare i åk F-3.

Svetlana

Svetlana är behörig lärare i Sverige och har 15 års erfarenhet som gymnasium och grundskollärare i spanska och SO.
Svetlana är född i Serbien och har bott i Malmö och Katalonien.

”Jag brinner för mina ämnen, kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt, elevdemokrati, ämnes-övergripande arbete och att skapa tillgängliga läromiljöer för alla elever”.

Svetlana är klasslärare i åk 4-6.

Pernilla

Pernilla har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare både i och utanför Sverige och är flytande i både det spanska, engelska och franska språket.
Hon har även arbetat som speciallärare, fritidspedagog och inom Montessori.

”Mitt liv har mestadels varit dedikerat till barn och skola för jag älskar att arbeta med barn och inom skolan och se dem växa upp och lära sig.”

Pernilla ansvarar för förskolan.

Lena

Lena har flera års tidigare erfarenhet som socialpedagog och arbete med att stötta ungdomar med extra behov, även med socialpsykologiska beteende samtal.

Lena ansvarar för distansutbildningen på högstadie och gymnasium som handledare.

Johan

Johan har både en lång och omfattande erfarenhet som lärare och handledare både i Spanien och Sverige. Med en PGD i statistik och en Master i ekonomi handleder Johan distanseleverna i matematik.

Johan driver också vindsurfing skolor i Spanien och Sverige och har instruerat i Jujutsu i 8 år.

Önskar man så går det att boka extra lektioner med Johan i matematik samt anmäla sig till hans vindsurfing kurser.

Bojan

Med erfarenhet både som idrottslärare, fritidspedagog, massör, kostrådgivare och vaktmästare har Bojan även hunnit med att spela basket på elitnivå i Sverige och utomlands.

”Mitt mål är att arbeta på ett prestationsinriktat sätt, där ansträngning, utveckling och ständigt lärande är viktiga för att få resultat.”

Bojan är skolans idrottslärare och fritidspedagog.

Gå längst upp på sidan