Högstadium/Gymnasium

HögstadieT VIA SoFIA DISTANS

För elever i högstadiet, refererar vi till Sofia Distans som är en distansskola baserad i Stockholm som på uppdrag av skolverket erbjuder högstadiestudier för svenska elever utomlands. Eleverna kan studera i våra lokaler med våra handledare men får sitt material och planering från Sofia Distans.

Lärarna i Stockholm på Sofia Distans bedömmer prov och inlämningar och sätter alla betyg. Två ansökningar görs, en till Sofia Distans och en till Swedish International School. Det innebär två skolavgifter, en till Sofia Distans där man eventuellt kan få bidrag från skolverket, som då starkt reducerar den avgiften. Därutöver betalar man en avgift till vår skola för lokal, handledare, mat, aktiviteter med mer.

Elever som läser på distans arbetar självständigt men ingår ändå i en gemenskap i högstadieklassen och deltar i skolans olika aktiviteter och evenemang.

Välkommen att gå högstadiet hos oss. Ansök här.

 

Gymnasiet VIA HERMODS

Hermods Distansgymnasium erbjuder gymnasieutbildning på distans för ungdomar som vistas utomlands till följd av minst en förälders arbete. Hermods Distansgymnasium arbetar på uppdrag av Skolverket.

På Hermods kan elever läsa följande studieförberedande gymnasieprogram:

  • Naturvetenskapliga programmet
  • Samhällsvetenskapliga programmet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Humanistiska programmet

Hermods har även över 150 enstaka kurser på gymnasial nivå.
Eftersom Hermods Distansgymnasium inte har någon platsbegränsning får elever plats som är behöriga och tillhör målgruppen utlandssvenska gymnasieungdomar.

Ansökan om plats i våra lokaler med handledare för Hermods distansstudier görs här

Ansökan till Hermods görs här

För att finansiera studierna finns det möjlighet att ansöka hos Skolverket om statligt bidrag för svensk utbildning i utlandet.

Vårdnadshavarens anställning ska uppfylla vissa villkor till grund för berättigande till statsbidrag. Det är således bara möjligt att söka statsbidrag för familjer där elev medföljer vårdnadshavare.

Kriterier för statsbidrag och ansökningsblanketter finner du på Skolverkets hemsida. Där hittar ni också blanketterna som ska fyllas i.

Gå längst upp på sidan