Om skolan

Swedish International School Estepona är nytänkande skola belägen mellan Estepona och San Pedro de Alcantara (Marbella) som erbjuder förskola och skola upp till årskurs 6. Elever i högstadiet kan studera via Sofia Distans hos oss och gymnasieelever via Hermods med våra handledare.

Hög lärartäthet och tid för alla elever är grundpelare för skolan och maxantal elever per klass är medvetet satt till 16. Flera klasser är mindre och vissa ämnen / klasser är ålders-integrerade. Målet är att alla elever skall ha en individanpassad skolgång och utmanas i sin takt efter individuell förmåga. Eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg som ipads och datorer i många olika ämnen.

Modernt utformade klassrum med möjlighet för individuella val (mjuka sittpuffar, ljuddämpade områden m.m  ) för bästa studiero erbjuds inomhus och utomhus finns möjlighet till viktig lek och rörelse med olika lekområden.  Skolan uppmuntrar till mycket aktivitet på rasterna med flera pingisbord, frisbeegolf, badminton, käpphäst-hoppning, basket och fotboll. Vi serverar vällagad, nyttig skolmat och två nyttiga mellanmål så som frukt, smoothies, wraps varje dag.

Skolan erbjuder även platser för elever som går Sofia Distans och Hermods att få handledning på skolan.

Swedish International School Estepona vänder sig i första hand till elever som stannar minst en termin men kan även ta emot elever under kortare perioder i mån av plats. Elever från alla nationaliteter är varmt välkomna med sin ansökan.

Skolan tar emot ansökan om skolplats löpande och det går bra att börja mitt i terminen om så behövs.

SVENSK LÄROPLAN

Skolan följer svensk läroplan med inslag från internationella utbildningsformer baserat på senaste forskning.

  • Alla lärare har svensk lärarlegitimation
  • Vi följer svensk läroplans kursplan i ämnen och antal timmar
  • Eleverna får skriftliga omdömen i samtliga ämnen från förskoleklass till 6an

Grundspråket är svenska, men stor vikt läggs vid att eleverna börjar lära sig både spanska och engelska redan i förskolan.

Elever har spanska i schemat flera gånger i veckan men även i vardaglig konversation, bland annat på raster och vid andra tillfällen utanför klassrummen. Där utmanas eleverna att använda sina spanska- och engelskakunskaper.

Individuellt anpassad skolgång – digitala verktyg

Målet är att varje elev skall få en individbaserad skolgång för uppnå sin största potential!

Detta underlättas av de digitala inslagen i flera ämnen där varje elev får sin egen iPad eller dator. Elever som ligger långt före får ytterligare uppgifter och utmaningar och de som behöver extra tid och stöd i vissa ämnen får i största möjliga mån detta tillgodosett (läs mer om elever med extra stöd).

Lärare ges flexibilitet att kunna låta elever i samma klass arbeta på olika nivåer vilket underlättas av de små elevgrupperna och hög lärartäthet. Skolan har efter studier om optimala klasstorlekar valt att ha max 16 elever i varje klass men flera klasser kommer ha något färre antalet elever.

Skolan lägger mycket stor vikt vid sammanhållningen och gruppdynamiken så att alla elever alltid kan känna sig trygga i en gemenskap. Utbildningen innehåller både digitala och traditionella inslag i de olika ämnena.

Tät lärarkontakt

Studier visar att föräldrars grad av engagemang i elevens skolgång klart påverkar elevers studieframgång och vi välkomnar föräldrar att engagera sig på olika sätt. Hos oss får föräldrar varje dag möjlighet för snabb kontakt med personalen.

 

Elevernas personliga och sociala utveckling

Skolan lägger stor vikt vid elevernas personliga och sociala utveckling förutom kunskapsmässig utveckling. Skolan har som uppgift att förbereda elever för livet efter skolan och genom att guida elever till att utveckla sin självsäkerhet, ödmjukhet, kreativitet, bland annat, ger vi dem bästa möjliga förutsättningar. Det kan handla om allt från träning i att presentera inför publik, jobba i grupp med värdeskapande projekt, med mer.

Vill du veta mer om Swedish International School? Fortsätt gärna läsa mer på hemsidan och tveka inte att kontakta oss.  Hör av dig till oss idag eller gör en intresseanmälan för att få mer information eller lämna en ansökan om plats här!

Skolans rektor

Med glädje och entusiasm tar sig göran an uppdraget som skolans rektor

Göran Holm heter jag som nu fått förmånen att axla rollen som rektor på Swedish International School, ett uppdrag som jag förstås ser väldigt mycket fram emot. Jag har tidigare arbetat på skolledarpositioner i både privata och kommunala skolor i Sverige och utomlands och har sedan 2004 på olika sätt varit delaktig i både utlandsskolor och undervisning för utlandssvenska elever.

Det känns verkligen motiverande att få vara med från start och att få vara delaktig i både uppbyggnad och utvecklande av denna nya skola. Jag känner att skolan har väldigt bra förutsättningar att starta i september 2023. Jag tänker då främst på att elevunderlag, själva skolhuset samt skolområdet samt den trygga ledargrupp ger en väldigt stabil grund att stå på inför uppstart samt fortsatt utveckling av skolan.

Allt detta tillsammans med att vi kunnat rekrytera ytterst kvalificerad lärarpersonal med stor erfarenhet av både utbildning och Spanien gör att vi kommer att kunna erbjuda en väldigt fin utbildningsmiljö och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Svensk pedagogik i Spaniens klimat och kultur, det bästa av två världar.

 

 

Skolans grundare

Med en passion för modern utbildning, livslångt lärande och ny teknik går

Initiativtagare Anders Widén i spetsen för framtidens skola för alla!

”Efter ett yrkesliv i nio länder i fyra världsdelar där jag också medverkade som vald ledamot i mina barns utlandsskolors styrelser, återstår förutom att föreläsa på det prestigefyllda Les Roches Marbella Global Hospitality University, att starta en svensk/nordisk skola här”.

“En vision om att kunna erbjuda föräldrar och elever en öppen skola (“a school without walls”) med en pedagogik i framkant i en internationell miljö. Ända sedan skoltiden; Real- och Student-examen, Chalmers och Handelshögskolan har jag alltid avsatt tid för undervisning. Inget mer belönande finns, jag försäkrar! Mitt mantra är inte oväntat; “utbildning, utbildning, utbildning. Ingen investering i våra barns framtid är viktigare. Kunskap är lätt att bära med sig i livet”.

Anders arbetar tillsammans med elevers föräldrar samt lärare och ledningsgruppen för att erbjuda en skola utöver det vanliga.

 

 

 

Gå längst upp på sidan