Frågor och svar

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar.
Hittar du inte svar på din fråga så kontakta oss så besvarar vi den.

Följer ni svensk läroplan?
Swedish International School följer svensk läroplan, vilket innebär att undervisningen hålls enligt den svenska kursplanen.
Vi har skriftliga omdömen i varje årskurs upp till och med årskurs 6. 

Vilka tillstånd har skolan?
Swedish International School har tillstånd och tillsyn från Junta de Andalucia. Därutöver är vi godkända av Skolverket för Kompletterande Svenska. 

Varför är ni inte stadsbidragsberättigade?
Skolan har inte ansökt om stadsbidrag hos Skolverket. Skolan är under tillsyn lokalt av Junta de Andalucia och finansieras inte av stadsbidrag.
Detta ger oss frihet att bredda undervisningen med extra språk och kulturarbete. 

Läs mer om stadsbidrag här:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/svensk-grundskola-utomlands

Kan jag ta med mig skolpengen till skolan?
Flytt av skolpeng beslutas av varje kommun och ansökan sker direkt dit.
Skolans rektor kan bistå med intyg om fullföljande av skolplikt vid annan skola där det framgår att vi följer svensk läroplan.

Kan man gå in i det svenska systemet efter att man gått i Swedish International School?
Ja det kan man. Eleverna har sina skriftliga omdömen som en del i att underlätta övergången till Sverige eller annat land. 

Vad innebär det att ni har extra språk?
Vi har utökat engelska och spanska undervisningen från förskoleklass till årskurs 6.
Samtliga klasslärare och förskollärare behärskar det spanska språket och tillämpar det under skoldagen. 

Vilka årskurser erbjuder skolan?
Skolan tar emot barn och elever från 2 år upp till årskurs 6. Vi erbjuder även handledning för högstadie och gymnasiet genom Sofia distans och Hermods. 

Måste man själv söka till distansstudier via Sofia distans och Hermods?
Respektive elev söker själva till distansstudier och kan på samma gång ansöka om stadsbidrag för att täcka avgiften. 

Länkar hittas här:
http://www.sofiadistans.nu/skicka-ansokan/
https://hermods.se/komvux/sa-ansoker-du/

Kan ni ta emot internationella elever?
Skolan uppfyller kraven från Junta de Andalucia vad gäller spanska språket och kultur för att kunna tillgodose även elever med spanska som modersmål. Kraven på detta är att skolan innehar lärare med spansk lärarlegitimation med behörighet inom spanska språket.

Samtliga lärare på skolan innehar svensk lärarlegitimation. Vissa lärare innehar även Spansk lärarlegitimation

Vilka tider är skoldagen?
Skoldagen är mellan 9-15 måndag till fredag med möjlighet till fritids fram till 16.30 från 6 års ålder. 

Vilka läsårstider har skolan?
Läsåret sträcker sig från september till juni. Vi följer svenska läsårstider och även vissa spanska helgdagar.
Distansstudierna följer respektive anordnares läsårstider.

Gå längst upp på sidan