Elever i behov av extra stöd

Swedish International School Estepona (Marbella) är en inkluderande skola och har som ambition att kunna välkomna alla elever som önskar komma till skolan. På skolan finns utöver lärare, en socialpedagog som har till uppgift att koordinera alla elevers olika behov samt jobba med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram och är ett pedagogiskt stöd för övriga lärare. Dock är det en liten skola med begränsade resurser och lokaler vilket begränsar i vilken utsträckning elever med behov av särskilt stöd kan få sina behov tillgodosedda. Vid ansökan är det därför viktigt att bifoga all relevant information. Behov av extra material, hjälpmedel och eventuell extra lärarresurs bekostas av vårdnadshavare. Antagningen av elev med behov av extra stöd prövas av ledningen och diskuteras med målsman i varje enskilt fall. Tveka inte att höra av dig med frågor till [email protected].

Gå längst upp på sidan