Grundskola

Svenska grundskolan vid Swedish International School i Spanien ett utmärkt alternativ för svensktalande familjer som söker en svensk utbildning för sina barn under tiden de bor eller vistas i Spanien. Skolan erbjuder en högkvalitativ svensk utbildning som ger eleverna en stabil grund för sin vidare utbildning samtidigt som den ger eleverna möjlighet att lära sig om svenska traditioner och kultur.

Svenska grundskolan vid Swedish International School i Spanien är en svensk skola som följer den svenska läroplanen. Skolan erbjuder en svensk utbildning för elever från förskoleklass till årskurs 9 och har svensktalande lärare som arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för eleverna.

På svenska grundskolan vid Swedish International School i Spanien står elevernas lärande i centrum. Skolan fokuserar på att utveckla elevernas akademiska, sociala och personliga förmågor genom olika ämnen och aktiviteter. Eleverna får en högkvalitativ svensk utbildning som ger dem en stabil grund för sin vidare utbildning.

En fördel med att gå på svenska grundskolan vid Swedish International School i Spanien är att eleverna får en kontinuitet i sin utbildning. Skolan följer den svenska läroplanen och använder svenska som undervisningsspråk, vilket ger eleverna en unik möjlighet att fortsätta sin svenska utbildning även om de befinner sig i Spanien. Eleverna får en första introduktion till det svenska skolsystemet och kan lättare anpassa sig när de återvänder till Sverige eller fortsätter sin utbildning på andra internationella skolor.

Svenska grundskolan vid Swedish International School i Spanien har också fördelen att erbjuda svenska traditioner och kultur till eleverna. Skolan använder sig av svenska högtider, sånger och traditioner för att introducera eleverna för svensk kultur och historia. Detta ger eleverna en möjlighet att lära sig om sitt ursprung och känna sig delaktiga i svenska traditioner även om de befinner sig i Spanien.

För föräldrar som söker en svensk utbildning för sina barn är svenska grundskolan vid Swedish International School i Spanien ett bra alternativ. Skolan har svensktalande lärare och använder svenska som undervisningsspråk, vilket ger eleverna möjlighet att behålla och utveckla sin svenska språkförmåga samtidigt som de får en högkvalitativ utbildning. Skolan har också en stark gemenskap och erbjuder eleverna möjlighet att lära känna andra svenska barn och familjer som bor i Spanien.

Gå längst upp på sidan