Förskola

På förskolan är det både lek och lärande i fokus! I det underbara klimatet i södra Spanien kan barnen leka ute stora delar av dagen, året runt, men givetvis leker och vilar barnen även inomhus.

I Spanien börjar barn tidigare i åldrarna att träna bokstäver, läsning, skrivning och matematik. Vi följer svensk läroplan för förskolan men vill även säkerställa att barnen på ett pedagogiskt och lekfullt sätt får möjlighet till detta tidiga lärande på vår förskola. På Swedish International School får barnen dessutom redan i förskolan bekanta sig med och träna både spanska o engelska då vi jobbar på ett naturligt sätt med båda språken i tillägg till svenskan. Skolan kommer ha möjlighet att erbjuda två förskolegrupper – en svensk och en internationell och ligger endast 5-10 minuter från Marbella.

Mellan kl 9-15 välkomnas barn från 2 år till en rolig o lärofylld dag i trygg miljö.

Svenska förskolan vid Swedish International School i Spanien är ett utmärkt alternativ för familjer som söker en svensk utbildning med inslag av språk för sina barn under tiden de bor eller vistas i Spanien. Förskolan följer den svenska läroplanen och har svensktalande personal som arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för barnen.

På svenska förskolan vid Swedish International School i Spanien står leken och den sociala utvecklingen i centrum. Pedagogerna fokuserar på att ge barnen möjlighet att utforska och upptäcka sin omgivning genom lek och olika aktiviteter. Barnen får också möjlighet att utveckla sin språkliga, motoriska och kognitiva förmågor.

En fördel med att gå på en svensk förskola vid Swedish International School i Spanien är att barnen får en kontinuitet i sin utbildning. Förskolan använder svenska som huvudspråk och följer den svenska läroplanen, vilket ger eleverna en stabil grund för sin vidare utbildning. Eleverna får en första introduktion till det svenska skolsystemet och kan lättare anpassa sig när de återvänder till Sverige eller fortsätter sin utbildning på andra internationella skolor.

Svenska förskolan vid Swedish International School i Spanien har också fördelen att erbjuda svenska traditioner och kultur till barnen. Pedagogerna använder sig av sånger, danser och pyssel för att introducera barnen för svenska traditioner och högtider. Detta ger barnen en möjlighet att lära sig om sitt ursprung och känna sig delaktiga i svenska traditioner även om de befinner sig i Spanien.

För föräldrar som söker en svenskspråkig utbildning för sina barn är svenska förskolan vid Swedish International School i Spanien ett bra alternativ. Förskolan har svensktalande personal och använder svenska som huvudspråk. Detta ger barnen möjlighet att behålla och utveckla sin svenska språkförmåga samtidigt som de får en unik upplevelse av att växa upp i en annan kultur.

Sammanfattningsvis är svenska förskolan vid Swedish International School i Spanien ett utmärkt alternativ för svensktalande familjer som söker en svensk utbildning för sina barn under tiden de bor eller vistas i Spanien. Förskolan fokuserar på lek och social utveckling, samtidigt som den erbjuder en kontinuitet i elevernas utbildning och ger dem möjlighet att lära sig om svenska traditioner och kultur.

Gå längst upp på sidan