Föräldrarenkät F-6

Jag upplever att mitt/mina barns utbildning håller hög kvalitet

Mitt/mina barns lärare tillgodoser dom behov som finns vad gäller utbildning och elevens/elevernas individuella behov

Jag upplever att jag får återkoppling inom rimlig tid vid kontakt med lärare/handledare, rektor eller skolledning

Skolan ser och uppmärksammar mitt/mina barns behov

Skolan agerar efter mitt/mina barn behov

Jag tycker att det är lätt att få inflytande samt kunna påverka mitt/mina barns skolgång och skolmiljö

Jag tycker att mitt/mina barn vistas i en skolmiljö som är tillfredsställande vad gäller:

Skolan motsvarar mina förväntningar

Vad är den främsta anledningen till att du/ni valde Swedish International School?

Hur hittade du Swedish International School?

Vi vill ständigt förbättras och det är viktigt för oss med feedback. Ge oss gärna dina egna synpunkter med egna ord.

Gå längst upp på sidan