Föräldrarenkät förskola

Jag upplever att det lärande mitt/mina barn får håller hög kvalitet

Mitt/mina barns pedagog tillgodoser dom behov som finns vad gäller lärande och elevens/elevernas individuella behov

Jag upplever att jag får återkoppling inom rimlig tid vid kontakt med pedagoger, rektor eller skolledning

Förskolan ser och uppmärksammar mitt/mina barns behov

Förskolan agerar efter mitt/mina barn behov

Jag tycker att det är lätt att få inflytande samt kunna påverka mitt/mina barns förskolegång och förskolemiljö

Jag tycker att mitt/mina barn vistas i en förskolemiljö som är tillfredsställande vad gäller:

Förskolan motsvarar mina förväntningar

Vad är den främsta anledningen till att du/ni valde Swedish International School?

Hur hittade du Swedish International School?

Vi vill ständigt förbättras och det är viktigt för oss med feedback. Ge oss gärna dina egna synpunkter med egna ord.

Gå längst upp på sidan