Svenska Skolverket och Kompletterande Svensk Undervisning

Svenska Skolverket

Svenska Skolverket är den nationella myndighet som ansvarar för att utveckla, stödja och utvärdera utbildningssystemet i Sverige. Skolverket arbetar för att alla elever, oavsett bakgrund, ska få en högkvalitativ utbildning och lika möjligheter att lyckas. Myndigheten har ett brett ansvarsområde som omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Våra Huvuduppgifter:

 1. Utveckling av Läroplaner och Kursplaner:
  • Skolverket utformar och reviderar nationella läroplaner och kursplaner för att säkerställa att undervisningen håller hög standard och är relevant för dagens samhälle.
 2. Stöd till Skolor och Lärare:
  • Myndigheten erbjuder resurser, fortbildning och vägledning för lärare och skolledare för att förbättra undervisningsmetoder och skolutveckling.
 3. Utvärdering och Kvalitetssäkring:
  • Genom att följa upp och utvärdera skolors resultat och arbetsmetoder, arbetar Skolverket för att identifiera och sprida goda exempel samt åtgärda brister i utbildningssystemet.
 4. Regler och Riktlinjer:
  • Skolverket ansvarar för att implementera och övervaka lagar och regler som styr den svenska utbildningen, vilket säkerställer rättvisa och jämlikhet i utbildningssystemet.

Kompletterande Svensk Undervisning

För elever som bor utomlands eller har behov av extra stöd i svenska språket, erbjuder vi kompletterande svensk undervisning. Denna undervisning syftar till att stärka elevernas kunskaper i svenska språket och svensk kultur, vilket är avgörande för att bibehålla och utveckla deras språkfärdigheter och kulturella identitet.

Vad Vi Erbjuder:

 1. Språkutveckling:
  • Våra kurser fokuserar på att förbättra elevernas färdigheter i svenska språket, inklusive läsning, skrivning, tal och lyssnande. Vi använder moderna och interaktiva undervisningsmetoder som engagerar och motiverar eleverna.
 2. Kulturell Förståelse:
  • Undervisningen innehåller även moment som belyser svensk kultur, historia och samhälle. Genom att förstå sina rötter får eleverna en starkare känsla av identitet och sammanhang.
 3. Anpassade Program:
  • Vi erbjuder flexibla program som kan anpassas efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Detta inkluderar både fysiska och digitala klasser, samt individuella och gruppbaserade lärandemiljöer.
 4. Stöd och Vägledning:
  • Våra erfarna lärare ger kontinuerlig feedback och stöd, vilket hjälper eleverna att övervinna utmaningar och uppnå sina personliga mål.

Genom att kombinera resurser och expertis från Svenska Skolverket och vårt program för kompletterande svensk undervisning, strävar vi efter att ge alla elever de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas akademiskt och personligen. Vi är stolta över att stödja elevernas utveckling och hjälpa dem att upprätthålla en stark koppling till Sverige, oavsett var i världen de befinner sig.

Läs mer om Skolverket här

Gå längst upp på sidan